Cennik

Ceny za usługi świadczone przez Biuro ustalane są indywidualnie, na podstawie oceny zapotrzebowania ze strony klienta, wielkości firmy kontrahenta, specyfiki prowadzonej działalności, ilości dokumentacji księgowej, a także liczby zatrudnionych pracowników.