Biuro Rachunkowe MAT Tabularii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w roku 2019 z przekształcenia Biura Rachunkowego Maciej Hoppe prowadzonego uprzednio w formie jednoosobowej działalności gospodarczej stanowiąc kontynuację jego 20-letniej tradycji.

Biuro powstało w 1999 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w okresie „programu czterech reform” opracowanego i wdrażanego przez ówczesny rząd premiera Jerzego Buzka. Założycielem i właścicielem biura był mgr ekonomii Maciej Hoppe, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wieloletni praktyk, dyrektor finansowy oraz główny księgowy w instytucjach usługowych, posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 8145/98 wydane przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz dyplom nr 523/2001 dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Prezesem Zarządu nowego Biura jest mgr ekonomii Anita Hoppe, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiadająca certyfikat księgowy nr 9576/2005 wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, specjalistka problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, zajmująca stanowiska kierownicze w tej dziedzinie w dużych firmach funkcjonujących na rynku.

Biuro Rachunkowe MAT Tabularii Sp. z o.o. oferuje wysokiej jakości usługi potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu, jak również zweryfikowanymi przez Centrum Informacji Księgowej.

Zajmujemy się kompleksową obsługą księgową oraz kadrowo-płacową małych i średnich podmiotów gospodarczych. Aktywnie uczestniczymy w procesie rejestracji działalności, pomagamy w dokonaniu wyboru właściwej formy opodatkowania. Podpowiadamy w zakresie optymalizacji podatkowej, reprezentujemy klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS.

Pracujemy na licencjonowanych programach znanych producentów oprogramowania dla firm, takich jak Asseco Wapro ERP oraz Insert Rewizor.

Gwarantujemy indywidualne podejście i pomoc w wyszukiwaniu rozwiązań najlepszych dla Twojego przedsiębiorstwa. Dlatego każde działanie oparte jest na relacjach i zaufaniu. Szukamy rozwiązań tak długo aż je znajdziemy, po to aby móc cieszyć się wspólnie z rozwoju Twojego biznesu.

Zapraszamy do współpracy osoby rozpoczynające działalność jak również te, które zamierzają dokonać zmian w zakresie oraz sposobie prowadzenia księgowości swojej firmy.