Skala podatkowa od 01.01.2019 do 31.12.2019

Skala podatkowa za 2019 r.

Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
85.528 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85.528 15.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu
podatku lub zeznaniu
ponad do
8.000 zł 1.420 zł
8.000 zł 13.000 zł 1.420 zł – [871,70 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) : 5.000 zł]
13.000 zł 85.528 zł 548,30 zł
85.528 zł 127.000 zł 548,30 zł – [548,30 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł)
: 41.472 zł]
127.000 zł brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835).