Nowe stawki składek ZUS na 2018 rok

Wysokość składki na ZUS wzrośnie w 2018 r., ale początkujący przedsiębiorcy skorzystają z szeregu preferencji

W 2018 r. zaczną obowiązywać pierwsze rozwiązania przewidziane w Konstytucji dla Biznesu: ulga na start, dzięki której przedsiębiorcy w pierwszych miesiącach działalności nie będą płacili składek na ZUS oraz możliwość prowadzenia działalności na mała skalę bez zarejestrowania. Zła wiadomość dla już działających przedsiębiorców – składki ZUS wzrosną. Poniżej dokładne wyliczenia.

Koniec roku coraz bliżej, więc przedsiębiorcy zadają sobie pytanie, w jakiej wysokości będą płacić składki ZUS od stycznia.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy stanowi 60 proc. średniego wynagrodzenia podanego w ustawie budżetowej.

W ustawie budżetowej przewidziano przeciętne wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.443 zł. To o 180 zł więcej w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w 2017 r. (4.263 zł).

Konsekwencją wyższej podstawy jest wzrost wszystkich składek o kilka złotych w stosunku do obowiązujących w 2017 r. Czas na konkrety. Takie składki zapłacimy w przyszłym roku:

  • 520,36 zł składki emerytalnej,
  • 213,26 zł składki rentowej,
  • 65,31 zł składki chorobowej,
  • 47,98 zł składki wypadkowej,
  • 65,31 zł na Fundusz Pracy.

Nie znamy jeszcze wysokości składki zdrowotnej, ale jeśli założymy, że nie zmieni się (czyli nadal będzie wynosiła 297,28 zł), to przedsiębiorcy zapłacą w 2018 r do ZUS łącznie ok. 1210 zł. Jest to ok. 40 zł więcej niż w 2017 roku.

Wysokość składki zdrowotnej poznamy na początku stycznia.

Mały ZUS dla początkujących

W pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności przedsiębiorca może płacić niższe składki na ubezpieczenie (tzw. mały ZUS). Podstawę dla obliczenia składek początkującego przedsiębiorcy stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku rozliczeniowym. W 2017 r. było to 2 000 zł, ale od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie wzrasta o 100 zł. Podstawa dla obliczenia składek wyniesie 630 zł.

Wartości składek kształtują się następująco:

  • Emerytalne 19,52% podstawy (122,98 zł)
  • Rentowe 8% podstawy (50,40 zł)
  • Chorobowe 2,45% podstawy (15,44 zł)
  • Wypadkowe 1,8% podstawy (11,34 zł)

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na korzystanie z preferencji, przez dwa lata nie płacą składek na Fundusz Pracy.

Korzystanie z „małego ZUS-u” w żaden sposób nie wpływa na wysokość składki zdrowotnej; wynosi ona tyle samo, co w przypadku przedsiębiorców opłacających ZUS w pełnej wysokości. Przy założeniu, że wyniesie 297,28 zł, korzystający z preferencji przedsiębiorca w każdym miesiącu zapłaci do ZUS-u ok. 500 zł.

Przypomnijmy, że z ograniczenia wysokości składek odprowadzanych do ZUS mogą skorzystać osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat. Okres preferencyjny nie jest nieograniczony: trwa 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Z nowego rozwiązania skorzystają osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznym świadczeniem usług (np. oferują drobne naprawy domowe). Działalność nierejestrowana nie będzie traktowana jak działalność gospodarcza.

Druga zmiana jest tzw. ulga na start dla tych początkujących przedsiębiorców, która polega na zwolnieniu z płacenia składek ZUS przez pół roku. Po tym czasie przez dwa kolejne lata będą mogli opłacać preferencyjne składki (wspomniany tzw. mały ZUS). Ma to zachęcić do podejmowania działalności gospodarczej. Ulga zacznie obowiązywać z końcem marca.

Oba projekty pochodzą z tzw. Konstytucji dla biznesu. Jest to zestaw 5 aktów prawnych, które mają ułatwić prowadzenie działalności. Obok wspomnianej działalności nierejestrowanej i ulgi na start, zakłada także powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw i generalne zmniejszenie obciążeń związanych z prowadzeniem dokumentacji.

E-składka: płatności na jedno kliknięcie

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorcy będą wpłacali wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne na jeden rachunek zamiast obecnych czterech. każdy prowadzący działalność będzie miał przypisany jeden rachunek, który będzie kombinacją liczby kontrolnej (dwie pierwsze cyfry), stałego numeru identyfikacyjnego ZUS (11 cyfr), liczby uzupełniającej (3 cyfry) i 10-cyfrowego NIP-u.

Dokonywanie wpłat na dotychczasowe rachunki nie będzie możliwe, w związku z czym przedsiębiorcy muszą upewnić się do końca roku, że zostali poinformowali o nowym numerze. Jeśli nie otrzymali jeszcze listu poleconego z nowym numerem, muszą niezwłocznie zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 22 560 16 00) lub przyjść do placówki ZUS.

Poniżej do pobrania projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *