O firmie

Biuro Rachunkowe Maciej Hoppe powstało w 1999 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku w okresie „programu czterech reform” opracowanego i wdrażanego przez ówczesny rząd premiera Jerzego Buzka. Założycielem i właścicielem biura jest mgr ekonomii Maciej Hoppe, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wieloletni praktyk, dyrektor finansowy oraz główny księgowy w instytucjach usługowych, posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 8145/98 wydane przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Współpracownikiem i pełnomocnikiem właściciela biura jest mgr ekonomii Anita Hoppe, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiadająca certyfikat księgowy nr 9576/2005 wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, aktualnie specjalistka problematyki zarządzania zasobami ludzkimi, zajmująca stanowisko kierownicze w tej dziedzinie w dużej instytucji usługowej w Bydgoszczy.

Działalność biura skupiona jest na niewielkiej liczbie podmiotów gospodarczych, co ma zapewnić naszym klientom odpowiednią jakość obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej.